هفته میراث فرهنگی ۲۸ اردیبهشت آغاز می‌شود

شعار امسال : حفظ میراث جهانی وظیفه همگانی است!!!

 

وقتی این خبر رو در خبرگزاری فارس خوندم ، به خودم گفتم کسانی که این شعارنویسی ها و عناوین را انتخاب می کنن به مضحک بودن اون و نهایت بی معنی بودن اون هم فکر می کنن؟ چه معنی داره وقتی میراث اونهم از نوع جهانیش باید حفظ بشه و  علاوه بر اون وظیفه همگان است تا اون رو از دست دشمنان این مرزو بوم  دور نگهدارن !

 

اون همگانی که همه جا ازشون نام برده می شه کیا هستن ؟ همگانی که ! حق مسلمشونه ولی داشتن محیط زیست سالم و حفاظت از اون حقشون نیست .... اون همگان کیان که این همه براشون سنگ به سینه زده می شه ؟ اونا کی هستن که باید میراث جهانیشون محافظت بشه ولی توی اون  لیست میراث تخت جمشید ، تنگه بلاغی ، طاق بستان و ... قرار نداره ؟ اونایی که خودشونو کشتن تا سیوند آبگیری نشه جزء اون همگان نیستند نه ؟ 

متاسفم ، متاسف ! برای اونایی که عدالت خداوند زمانی که انسانیت رو تقسیم می کرد شامل حالشون نشده ؛ برای  کسایی که طعم ملس در کنار انسانها و طبیعت بودن رو نچشیدن و قادر به درک اون نیستن و برای تک تک اونایی که باید بدجور تقاص کارهایی که کردن رو پس بدن...