"کنشگران داوطلب"، "راهی" و "مرکز کارورزی سازمانهای غیر دولتی"، سه موسسه غیر دولتی فعال جامعه مدنی  ایران  بسته شدند!!!

موسسه حقوقی راهی توسط شادی صدر، وکیل دادگستری و مدافع حقوق زنان، پایه‌گذاری شده و با همکاری گروهی از وکیل‌های استخدامی و داوطلب اداره می‌شد.

مرکز کارورزی سازمانهای‌غیردولتی جامعه مدنی زیر نظر محبوبه‌ عباسقلی زاده، فعال جامعه مدنی، بنیانگذاری شده و هدف‌های آن در جهت ظرفیت‌سازی و تقویت سازمان‌های مدنی و آموزش دادن کنشگران جامعه مدنی تعریف شده است. این موسسه تاکنون کارگاه‌های آموزشی متعددی برای کنشگران جامعه مدنی در زمینه‌های گوناگون ترتیب داده است. 


ادامه مطلب را در http://earthsoldier.persianblog.ir/ بخوانید