هدف وبلاگهای محیط زیستی فقط یک چیز است : 

بالا بردن آگاهی مردم درباره محیطی که در آن زندگی می کنند !