سال نو

...  سال ۸۵ با تمام خاطرات و لحظاتش جاش رو به يک سال نو و  جديدی داد که هنوز هيچ رويدادی از تاريخ برروی لوح اون ثبت نشده .
هفت سين من در قالب ۷ تا آرزوست که از صميم قلب اونا رو از خدای بزرگم می خوام ...
سین یکم: سلامتی برای خانواده و تمام دوستام (اعم از جدید وقدیم)
سین دوم:سربلندی ایران و ایرانی از این مصائب چرخ روزگار
سین سوم:سیوند آبگیری نشه- بختگان از اون وضع دربیاد  و بقیه
سین چهارم:سرخه حصار نفس راحت بکشه
سین پنجم:سنجیده عمل کردن سازمانها در مورد  سرنوشت ما و این مرز و بوم
سین ششم:سبزی دلهای همه
سین هفتم:سرزمین من دوست دارم هیچگاه مجبور به ترکت نشم!


بهترین ها را در سال يک هزار و سيصد و هشتاد و شش برای شما و محيط زيست ايران زمينم خواستارم

/ 3 نظر / 18 بازدید
ماندانا

... و سين هشتم: سفيد رويی ما ايرانيان در حفظ و نگهداری از ميراث فرهنگی و طبيعی مون!

مژگان جمشیدی

اين قشنگ ترين و رويايی ترين هفت سينی است که من ديدم عزيزم