جمله سازی

ابهام در درک واژگان ، پوچی در معناگرایی ، تورم ذهنی ، ...

دیگه تو ذهنم واژگان و ترکیب جملات تداعی معنی رو نمی کنن

توی این چند روزه که  سیوند سیوند از سر زبونها  نمی افته ، دچار تیک شدم ، تیک معنایی...

تو ذهنم این کلمات مدام تکرار می شه ولی نمی دونم معنیشون چیه شاید خیلی وقته باهاشون بیگانه شدم

انسان زنده >>> سرکوب

انسان مرده >>> مدفون

کورش>>> مرحوم

تاریخ >>> ملعون

فرهنگ>>> مفلوک

ارزش>>> مخدوش 

انسانیت>>> معدوم

آینده >>> مرعوب

ایران >>> ؟؟؟

/ 2 نظر / 46 بازدید
وحيد نوروزي

سلام یاور سبز...آیا کسی خبر دارد ارزیابی زیست محیطی سد سیوند را چه شرکتی تهیه کرده و کدام مقام دولتی سازمان محیط زیست آن را تایید کرده است؟ حتما میدانید که این سد طبق مصوبه هیئت وزیران بایستی دارای ارزیابی زیست محیطی باشد....... پس حالا که کاری از دست کسی برنیامد پس حداقل آن شرکت ارزیابی کننده را بشناسیم و به جامعه معرفی کنیم............

مژگان جمشیدی

دوست گلم چقدر حرف دل ما رو زدی