جاده های ممنوعه

 هفت منطقه تحت حفاظت سازمان محيط زيست شامل  جاده گلستان، ميانگذر اروميه، كنارگذر انزلي، كنارگذر غرب اصفهان، جاده نايبند، جاده دشت ارژن و پريشان و آزادراه تهران ـ شمال كه شاهد تخريبهاي وسيع بوده‌اند، هنوز در انتظار عملي شدن تعهدات وزارت راه در احداث جاده هستند. 

تخريب وسيع، تغيير مسير و تعريض جاده و احداث ديوار حائل بتني در جاده داخل پارك ملي گلستان />

بر اساس اين گزارش بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد تخريب وسيع، تغيير مسير و تعريض جاده و احداث ديوار حائل بتني در جاده گلستان باعث بروز مشكلات زيست‌محيطي در پارك ملي گلستان شده است؛ درحالي كه قرار بوده جاده پارك ملي گلستان با همان عرض قبلي و اصلاح مسير در ارتفاع پيشين احداث شود، وزارت راه با تغيير ارتفاع جاده عليرغم توافقات انجام شده از مسير اوليه خارج شده است و به نظر مي‌رسد كه يك جاده جديد طراحي شده و در برخي نقاط با خاكريزي تعداد زيادي از درختان منطقه را مدفون كرده است. />

مشاهدات انجام شده نشان مي‌دهد در برخي نقاط عرض جاده تا 40 متر افزايش يافته و ديوار بتني نيز به حريم رودخانه تجاوز كرده است. از سوي ديگر بر اساس تعهد وزارت راه قرار بود به جاي احداث ديوار بتني گابيون‌بندي شود. />

همچنين بايد جاده به شكلي احداث مي‌شد كه حداكثر سرعت در اين مسير حدود 60 كيلومتر بر ساعت باشد تا هم حادثه كمتري رخ دهد و هم تردد كنندگان در مسير بتوانند از چشم‌اندازها استفاده كنند، در حالي كه جاده احداث شده قابليت تردد با سرعت حتي 130 كيلومتر بر ساعت را هم دارد كه اين امر باعث بروز خسارت سنگين به حيات وحش منطقه شده است. />

تنها موجود ارزشمند درياچه اروميه در معرض نابودي />

به گزارش ايسنا، از سوي ديگر در خصوص ميانگذر اروميه كه در داخل پارك ملي درياچه اروميه در حال احداث است، نيز بايد گفت كه احداث اين مسير كه از حدود 10 سال پيش مصوب شده است، به دليل عدم ايجاد زيرگذرهاي عبور آب موجب قطع ارتباط اكولوژيك دو بخش درياچه شده است كه اين امر ضمن تجمع رسوبات درياچه در دو طرف مسير موجب تغيير غلظت نمك درياچه در دو سمت درياچه شده است. />

از سوي ديگر تغيير شديد غلظت نمك درياچه موجب شده كه آرتميا، تنها موجود اين درياچه كه بسيار ارزشمند است در معرض خطر نابودي كامل قرار گيرد. />

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي دهد وزارت راه قرار بود در اين مسير سه آبراهه بزرگ احداث كند اين در حاليست كه در طول مسير دو آبراهه احداث نشده و تنها قرار است يك آبراهه ايجاد شود. />

از سوي ديگر گفته مي‌شود كه اين طرح برنامه مديريت و پايش زيست‌محيطي نيز ندارد. />

تالاب بين‌المللي انزلي در انتظار تصميم نمايندگان رييس‌جمهوري />

در خصوص كنارگذر انزلي كه از داخل تالاب بين‌المللي انزلي عبور مي‌كند نيز بايد گفت كه ساخت جاده كنارگذر انزلي از سال 1377 آغاز شد ولي به دليل اختلاف سازمان حفاظت محيط زيست با وزارت راه و راه و ترابري در سه كيلومتر از 16 كيلومتر مسير اجرايي اين طرح در فقدان ارزيابي زيست‌محيطي، در آبان ماه سال 79 از ادامه ساخت آن جلوگيري شد. />

در پي مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست با احداث كنارگذر انزلي در داخل تالاب بين‌المللي انزلي، وزارت راه و ترابري بر اساس صورتجلسه 3 آذرماه سال 1383مكلف شد، مسير كنارگذر انزلي را بر اساس گزينه دوم و خارج از تالاب بين‌المللي انزلي احداث كند و اين امر در جلسه دولت نيز به تصويب رسيد. />

اين در حاليست كه با گذشت چندين سال اين صورتجلسه اجرايي نشد و هيأت دولت در جلسه استان گيلان ، مصوبه ديگري را گذراند كه بر اساس يكي از بندهاي آن «تسريع در احداث پروژه كنارگذر انزلي در مسير مصوب اوليه (قطعات يك و دو) و انجام مطالعات مقدماتي به منظور بررسي ارتقاي راه اصلي كنارگذر به بزرگراه» مصوب شد. />

در پي اين مصوبه مسؤولان پروژه اواخر مرداد ماه سال جاري اقدام به احداث مسير در داخل تالاب كردند كه اين امر با مقاومت مسؤولان محيط زيست رو به رو و پروژه متوقف شد. />

توقف پروژه اعتراض هر دو دستگاه دخيل را در پي داشت به شكلي كه معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست از ارايه درخواست اين سازمان براي لغو مصوبه جديد دولت در خصوص تغيير مسير كنارگذر انزلي به معاون اول رييس‌جمهوري خبر داد. />

از سوي ديگر هيأتي نيز از دفتر پيگيري‌هاي رياست‌جمهوري حدود دو هفته گذشته براي بررسي موضوع به محل اعزام شدند كه تا كنون نظر رسمي آنها اعلام نشده است. />

عدم امكان عبور حيات وحش در كنارگذر غرب اصفهان />

به گزارش ايسنا، در خصوص كنارگذر غرب اصفهان نيز كه از پناهگاه حيات وحش قميشلو عبور مي‌كند، طبق آخرين اطلاعات بدست آمده، اين مسير گزارش ارزيابي نداشته و بدون مجوز سازمان محيط زيست احداث شده است. از سوي ديگر تمهيداتي مانند احداث روگذر، زيرگذر براي عبور حيات وحش و ايجاد آبراهه در مسير نيز پيش‌بيني نشده است. />

اصرار بر آسفالت كردن 2 جاده در داخل پارك ملي نايبند />

موضوع ديگر احداث 2 جاده در داخل پارك ملي نايبند است كه وزارت راه در حال آسفالت كردن آنهاست. پيگيري‌هاي انجام شده حاكيست سازمان حفاظت محيط زيست در پي درخواست‌هاي مكرر با احداث جاده «بنود» به شرط آنكه اين مسير آسفالت نشده و از اطراف آن مصالح برداشت نشود، موافقت كرد و اين در حاليست كه هم‌اكنون قرار است اين جاده آسفالت شود. />

از سوي ديگر وزارت راه درحالي اقدام به آسفالت كردن جاده «هاله به دماغه نايبند» كرده است كه اين امر مقاومت سازمان حفاظت محيط زيست را در اين منطقه به دنبال داشته به شكلي كه چند مورد درگيري در اين خصوص در پارك ملي نايبند بين محيط بانان منطقه و مسؤولان راهسازي رخ داده است. />

تخريب وسيع ذخيره‌گاه بيوسفر ارژن و پريشان با عبور جاده ارژن كازرون />

به گزارش ايسنا، بررسي انجام شده در خصوص جاده ارژن و پريشان كه از ذخيره‌گاه بيوسفر ارژن و پريشان عبور داده شده است نيز حاكيست حدود 40 كيلومتر از مسير جاده جديدالاحداث دشت ارژن به كازرون (از گردانه تل قوچي تا پل آبگينه) از نواحي اكولوژيك حساس نظير زيستگاههاي جنگلي، زيستگاههاي صخره‌اي و مناطق دشتي با پوشش جنگل عبور داده شده است. />

عمليات راهسازي در اين مناطق با ايجاد ترانشه و برشهاي عرضي در اراضي شيبدار، منابع قابل توجهي از عرصه‌هاي جنگلي و زيست بومهاي حساس كوهستاني را تخريب و به چشم‌انداز آنها صدمات قابل توجهي وارد كرده است كه اين جاده نيز بدون نظر سازمان حفاظت محيط زيست ايجاد شده و تخريب وسيع اين منطقه شده است. />

تخريب وسيع در قطعه 4و رهاسازي آب حفاري به رودخانه حفاظت شده چالوس در آزادراه تهران ـ شمال />

به گزارش ايسنا، در خصوص آزادراه تهران ـ شمال نيز به نظر مي‌رسد مشكلات زيست‌محيطي به قوت خود باقيست به شكلي كه تخريب وسيع در قطعه 4، عدم ارايه گزارش ارزيابي قطعه 3 و رهاسازي آب حفاري تونل در دست احداث البرز به رودخانه حفاظت شده چالوس از مهمترين مشكلات زيست‌محيطي اين مسير است. />

بعلاوه رهاسازي آب سيستم‌هاي خنك‌كننده سرمته حفاري در يكي از سرشاخه‌هاي رودخانه حفاظت شده «چالوس» و تخليه نخاله‌ها به داخل اين رودخانه كه حوزه آبريز چالوس 750 كيلومتر مربع است، انباشت نخاله‌هاي استخراج شده از تونل البرز در يكي از مراتع منطقه، ورود فاضلابها، تخريب جنگل و ... نيز از ديگر مشكلات زيست‌محيطي پروژه آزادراه تهران ـ شمال است. />

در حاشیه :

اگر به تخریبهایی که  جدیدا در مورد احداث جاده ، میانگذر ، کنار گذر و.... صورت گرفته توجه کرده باشید یک نکته مشترک بین همه اونها دیده می شه و اون  استراتژی جدید وزارت نیرو یا راه  مبنی  بر  منحرف کردن (یا بطور عامیانه ، اغفال ) سازمان محیط زیست با دادن وعده های دروغین چون  آسفالت نکردن ، تغییر مسیر و غیره است که با قانع شدن محیط زیست و  دور زدن از آن پس از مدتی  همان رویه ای که  بوده صورت می گیره و  سازمان هم تا بیاد و پرونده درست کنه  کار به کل تموم  می شه  و بعد دست آخر ... تکرار مکرارت 

 

جاده که از قلب پارک ملی گلستان می گذرد2004277914299688213_rs.jpg2004249549177740187_rs.jpg

برای دیدن عکسهای بیشتر از تخریب در گلستان کلیک کنید.

 

/>

/ 1 نظر / 22 بازدید
هومن

غم انگيزه چه بايد کرد ..