منظر فرهنگی(۲)

برنامه حفاظتی  مناظر فرهنگی

روشهایی که برای تعريف ، مستندسازی ، ارزشیابی و حفاظت مناظر فرهنگی در طول ۲۵ سال اخیر ارائه شده پییشرفتهای زیادی داشته اند .
برنامه ریزی حفاظتی مناظر فرهنگی شامل مراحل زیر است : تحقیقات تاریخی - تهیه فهرست و مستند سازی شرایط موجود - آنالیز سایت و ارزیابی یکپارچگی - پلان توسعه - پلان مدیریت و تهیه سوابق مرمتی است .
۴ روش تعمیری یا مرمتی اولیه که در Secretary Of The Interior's Standard برای اماکن تاریخی در نظر گرفته شده شامل :

۱-Preservaton (حفاظت) : این کار شامل اندازه گیری ها یا پایش های اولیه برای حفاظ پایداری بناست که بیشتر به حفظ مواد و مصالح و وضعیت فعلی کمک می کند تا جایگزینی و استفاده از ساخت و سازهای جدید . در این روش چیزی اضافه نمی شود با این حال نو کردن سیستمهای مکانیکی ، الکتریکی ، بصورت خیلی محدود و جزئی انجام می شود.

۲-Rehabilitation (مرمت) : که با تغییرو تعمیر و اضافه کردن مصالح و مواد ، استفاده هایی که در گذشته از بنا می شده را به آن برمی گردانند تا آن ارزش فرهنگی و تاریخی به آن بازگردد.

۳-Restoration (بازسازی): عمل یا روند توصیف فرم ، عناصر و هویت یک مکان یا بناست  به دوره ای مشخص از تاریخ ، بوسیله جابجایی عناصر از یک دوره تاریخی و بازسازی عناصر گمشده .اين روش نياز به مدارک واسناد و مطالعات تاریخی فراوان دارد.

Reconstruction-۴ ( نوسازی ) : ساخت جديد فرم ، شکل ، عناصر، منظر ، بنا، سازه ها با هدف مشابه سازی دوره معین از زمان و مکان تاریخی.
از میان روشهای مرمتی ذکر شده preservation  کمترین تغییر را به دنبال خود در بر دارد و بيشترين احترام را نسبت به تاريخ دارد.

rehabilitation معمولا در بناهای معاصر و الحاقات تغيير ايجاد می کند و کمتر هسته تاريخی و عناصر مهم تاريخی را دستکاری می کند.
restoration يا بازسازی تلاش دارد تا با استناد به مدارک تاريخی ظاهر بنا را در دوره خاص  تاريخی به آن برگرداند . (مصالح تاريخی بايد در  طرح ، مقياس ، رنگ و بافت تطابق داده شوند )

/ 1 نظر / 16 بازدید